• Afmelden

    Het lidmaatschap van Becege Doetinchem kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail worden opgezegd bij de ledenadministratie (ledenadministratie@becege.nl).

    Je kunt bij je trainer of coach mondeling aangeven dat je van plan bent om te stoppen, maar deze zal je altijd aangeven dat je dit zelf schriftelijk zult moeten doen bij de ledenadministratie. Kortom: alleen schriftelijke afmeldingen bij de ledenadministratie gelden als een geldige afmelding.

    Basketball is een teamsport. Het is erg vervelend voor je team als er gedurende het seizoen afmeldingen plaatsvinden. Beëindiging van het lidmaatschap kan daarom alleen halverwege het seizoen en aan het eind van het seizoen: per 1 januari of per 1 juli. Je moet nog wel rekening houden met een opzegtermijn van 1 maand. De opzegging moet dus uiterlijk op 1 december of 1 juni binnen zijn bij de ledenadministratie.

    Voor wijziging van het lidmaatschap van wedstrijdspelend lid naar recreant/knakenlid of van recreant in knakenlid gelden dezelfde regels als voor opzegging, dus per 1 januari of 1 juli met één maand opzegtermijn.