•  

   

   

   

  Beste Becege-leden, ouders, verzorgers,

  Dinsdagavond hebben we, waarschijnlijk net zoals jullie, de persconferentie van het kabinet bekeken en zijn daarin enorm verrast door de extra maatregelen rondom het Corona Toegang Bewijs (CTB) in combinatie met de sport. Concreet betekent dit:

  1. Iedere sporter, begeleider, scheidsrechter, tafelaar, chauffeur, bezoeker etc. van 18 jaar of ouder moet in het bezit zijn van een CTB (QR-code) of testbewijs en geldig legitimatiebewijs om toegang te krijgen tot de sportaccommodatie. Dit geldt voor trainingen en wedstrijden.
  2. Voor het betreden van een sportkantine moet iedereen vanaf 13 jaar of ouder in het bezit zijn van een CTB (QR-code) en vanaf 14 jaar een geldig legitimatiebewijs.

  Wij steunen de maatregelen, want alleen samen krijgen we corona onder controle, maar betreuren ook de vrijheid van de sport die hiermee wordt afgegeven. Wel zullen wij ons eraan (moeten) conformeren en zullen dan ook vanaf aanstaande zaterdag bij iedere training en/of wedstrijd het CTB bij toegang moeten controleren.

  Organisatorisch geeft dit voor Becege '74 behoorlijke uitdagingen. Wij gaan z.s.m. in overleg met de Gemeente om te bepalen waar de verantwoordelijkheid van het controleren ligt, bij de verhuurder of de huurder. Wij verwachten echter dat dit bij de huurder neergelegd gaat worden. Concreet betekent het dat wij als vereniging dit met vrijwilligers moeten gaan regelen. Wij vragen u dan ook of u hieraan uw steentje zou willen bijdragen door op wedstrijddagen of trainingsavonden aanwezig zou willen zijn om de toegangscodes te scannen.

  Let op: bovenstaande geldt dus voor alle sportaccommodaties, ook bij uitwedstrijden is dus een CTB benodigd.

  Zijn er nog vragen? Dan horen wij deze graag van u.

  Namens het bestuur Fred Vermorken  |  secretaris E: secretaris@becege.nl