• Ongewenst gedrag is gedrag dat als bedreigend, vernederend, of intimiderend ervaren wordt.
  Denk aan bijv. discriminatie op geloofsovertuiging of huidskleur, seksuele intimidatie, agressie, geweld en pesten.

  Door de recente beschuldigingen en signalen vanuit de media is ongewenst gedrag volop onder de aandacht.
  Zo ook bij het bestuur van Becege.
  Het bestuur van Becege heeft met elkaar besproken hoe wij hierover denken en hoe wij, als Becege, hiermee om willen gaan.

  Becege staat voor het faciliteren van een veilig en prettig sportklimaat!
  Voor ieder moet het binnen Becege een prettige en veilige omgeving zijn.

  Wanneer er spelers, coaches, trainers, wie dan ook binnen Becege, die zich niet veilig voelt en/of te maken heeft met ongewenst en/of grensoverschrijdend gedrag willen wij verwijzen naar onze Vertrouwens Persoon;  Cor Beekmans of
  Voorzitter; Ellen Meijerman voorzitter@becege.nl

  Met een sportieve en vriendelijke groet,

  Bestuur Becege