Over de club

Becege Doetinchem is de basketballvereniging in de gemeente Doetinchem. Momenteel ligt het ledenaantal rond de 140, verdeeld over de volgende teams: Heren 1, Heren 2, Recreanten (gemengd), U20, U18, U16-1, U16-2, Meisjes U16, U12 en U10/Peanuts.

Becege Doetinchem en de toekomst

De vereniging heeft in 2010 de ambitie uitgesproken om binnen een aantal jaren uit te groeien naar een vereniging van minimaal 200 leden, waarbinnen alle leeftijdscategorieën zijn vertegenwoordigd. Deze ambitie is onder andere vastgelegd in het Beleidsplan 2011-2020.

Hoewel een belangrijk onderdeel, staat in onze plannen niet alleen het basketball centraal. Becege Doetinchem is van mening dat sport ook een sociaal-maatschappelijke betekenis heeft: sport verbroedert, bevordert integratie en leert om elkaar te respecteren. Deze uitgangspunten willen we in de toekomst (nog) sterker uitdragen.

Bent u benieuwd wat er allemaal gebeurt bij Becege Doetinchem? Houdt dan deze site goed in de gaten!