• Hierbij het tafel- en scheidsrechtersschema voor de tweede helft van het seizoen 2022-2023:

    • Ben je verhinderd? Zorg dan zelf voor vervanging door bijvoorbeeld te ruilen met een team-genoot!
    • Mogelijk dat er nog enkele wijzigingen plaatsvinden, Hou daarom je Basketball-app in de gaten of kijk regelmatig op de website van Becege.
    • We geven een aantal scheidsrechters in opleiding de gelegenheid om hun BS2-diploma te behalen. De scheidsrechters die vetomrand zijn weergegeven in de tabel, leggen op die dag hun Proeve van Bekwaamheid (PvB) af voor hun BS2-opleiding.

    De wijzigingen worden binnenkort ook via Sportlink zichtbaar.